Behandlinger

  • Spesialist i kjeveortopdi
  • Usynlig regulering med Aligners
  • Lang erfaring i behandling av pasienter med tannlegeskrekk
  • Overbitt
  • Underbitt 
  • Kryssbitt
  • Åpent bitt
  • Agenesi
  • Trangstilling


Kjeveortopedi

Fra høst 2023 har klinikken en spesialist innen kjeveortopedi og tannregulering, som er offentlig godkjent og stønadsberettiget. Hos oss er du i trygge hender.

For at en tannlegeklinikk skal tilby kjeveortopedisk behandling krever det bred kunnskap, kompetanse og erfaring, og tannregulering skal utføres av en kjeveortoped – altså en tannlege som har videreutdannet og spesialisert seg på å behandle feil i tannstilling og bitt. Det er kun offentlig godkjente kjeveortopeder som er stønadsberettiget (gjør at pasienter kan motta HELFO-støtte).

Vi utfører kjeveortopediske behandlingene med stor vekt på teamarbeid, som vil si at våre tannlegeassistenter, tannpleier og kjeveortoped samarbeider tett opp mot hverandre, for at du som pasient skal bli ivaretatt på best mulig vis.

Alle pasienter hos oss vil få skriftlig behandlings- og betalingsavtale før behandlingen starter. Vi har også HELFO direkteoppgjør, som betyr at pasienter som har rett til statlig refusjon, kun betaler en egenandel hos oss.

Tradisjonell regulering

Vi tilbyr tradisjonell regulering som kjennetegnes av små klosser i enten metall eller porselen som festes på tennene. Klossene er bundet sammen med en streng. Dette er den vanligste formen for tannregulering.

Avtagbar gom

En gom er en formet skinne i plast eller acryl med metalltråder også kjent som plate. Det finnes ulike typer av disse.

Gjennomsiktig tannregulering

De siste årene har det være en stor utvikling og digitalisering innenfor kjeveortopedi. Dette har gitt oss muligheten til å behandle både barn, ungdom og voksne med nesten usynlig tannregulering i form av gjennomsiktige skinner (alignere). Denne typer behandling er godkjent av Norsk kjeveortopedisk forening og er også blitt en del av videreutdannelsene innenfor kjeveortopedi.

Vårt team i Arna har jobbet med alignere i flere år og har god erfaring med behandling av både barn og voksne. Vi bruker de beste og mest anerkjente skinnene.
Fordeler med aligerns fremfor tradisjonell regulering:

** Mindre synlig
** Det er enkelt å rengjøre tennene under behandling
** Man kan spise det man ønsker fordi man tar skinnen ut ved måltid
** Mer behagelig enn tradisjonell regulering
** Sport og fritidsaktiviteter kan foregå som vanlig
** Man kan ta av skinnene dersom man ikke ønsker å ha dem på ved spesielle anledninger f.eks. konfirmasjon, skolefoto, bryllup etc.
** Mindre besøk hos kjeveortoped enn ved tradisjonell regulering fordi man selv bytter skinner hjemme

I mars 2022 ble behandling med skinner godkjent av Helfo som gir stønad til denne typen kjeveortopedisk behandling om man har rett til dette.

Vi ser en økende tendens til at flere etterspør og gjennomgår kjeveortopedisk behandling med skinner og vi er opptatt av å tilby de tradisjonelle og de moderne mulighetene vi har innenfor kjeveortopediens verden i dag. Vårt mål er at behandlingen vi gjør skal være trygg og vitenskapelig forankret for å at du som pasient skal få den behandlingen som passer deg og dine tenner best.

Ved din første konsultasjon vil vi gi informasjon om hvilket behandlingsalternativ du har og kostnadene ved de ulike alternativene.

Det viktig å påpeke at det er kjeveortopedens kompetanse og erfaring med vekst og utvikling av ansikt, kjever, tenner, muskler som danner grunnlaget for valg av behandling i hvert enkelt tilfelle. Noen ganger vil det være mer hensiktsmessig med tradisjonell regulering.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål om gjennomsiktig tannregulering eller ønsker en konsultasjon.